Thẻ tạm trú (temporary residence card)

A.     Hồ sơ xin thẻ tạm trú

Dossiers of application for temporary residence card

Stt
Loại tài liệu/ document
Số lượng/ copies
Ghi chú/ Remark
01
Hộ chiếu/passport
01
Bản gốc/ Original
02
Hình 3x4cm, nền trắng/ Photo 3x4cm with backdrop is white
02
Not over 3 months
(bareheaded, front side, clear face and ears, without eye – glasses and taken)
03
Giấy phép kinh doanh/ Business registration
02
Bản công chứng không quá 3 tháng
Notarized copy with the duration is not over 03 months
04
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu/ Seal Certification
01
Bản công chứng không quá 3 tháng
Notarized copy with the duration is not over 03 months
05
Giấy kết hôn (Nếu làm cho vợ, chồng)
Marriage Certificates (if do for spouse)
01
Bản gốc
Original
06
Giấy khai sinh của con (Nếu làm cho con)
Births certificates (if do for children)
01
Bản gốc
Original
07
Giấy đăng ký tạm trú
Temporary residence Register
01
Khai theo mẫu của công an xuất nhập cảnh
Acoording the form of immigration
08
Giấy phép lao động
Work Permit
01
Bản gốc
Original
09
Giấy giới thiệu và đơn từ có liên quan (Tân Long cung cấp)
Letter introduce and forms
02
Ký và đóng dấu
Sign and stamps


B.     Thời gian thực hiện  - Task schedule

Tổng thời gian thực hiện: khoảng 10 ngày làm việc
Time required for temporary residence card: approximately 10 days


C.    Phí dịch vụ - Service charge

Phí dịch vụ cho một thẻ tạm trú tại Hải Phòng là …… usd.
Tổng phí dịch vụ đề nghị trên không bao gồm 10% VAT.
The service charge for a temporary residence card at Hai Phong city is ……. usd

The total service fee above this Proposal shall not include 10% Value Added Tax


D.    Thanh toán - Method of payment
Sau khi Tân Long giao kết quả, Quý công ty thanh toán toàn bộ 100%.
after Tan Long deliver the results, your company pay 100%.    

  
VP Hải Phòng: 
2B/193 Văn Cao- Ngô Quyền- Hải PhòngTel: 02253.852.698
Mr.Cao: 0936.398.836 www.tanlongtravel.com


 

CTY TNHH Tân Long Hải Phòng

VPGD: 2B/193 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

GPĐKKD số 0201305530 do Sở KHĐT Hải Phòng cấp ngày 23/07/2013

MST: 0201305530

Top