Kính gửi Quý khách hàng Doanh nghiệp/ Dear Our Customers

Công ty TNHH Tân Long Hải Phòng xin được gửi tới Quý công ty Bảng báo phí dịch vụ xin Công văn nhập cảnh để xin visa vào Việt Nam.
Tan Long Hai Phong Ltd.,Co would like to send the Quotation to get visa into Vietnam

A.    Hồ sơ xin cấp visa doanh nghiệp tại Đại sứ quán/ sân bay quốc tế
Dossiers of application for business visa at Embassy/ Inter Airport

Stt
Loại tài liệu/ document
Số lượng/ copies
Ghi chú/ Remark
Your company prepare:
01
Bản chụp hoặc Scan Hộ chiếu của chuyên gia
Expats passport of scan or photo
01
Nếu Quý công ty tự soạn, cần đảm bảo chính xác thông tin
02
Giấy phép kinh doanh/ Business registration
01
Bản công chứng, Lần đầu tiên làm, từ lần sau không cần
Notarized copy
03
Giấy chứng nhận mẫu dấu/ the company’sSeal Certification
01
04
Form tờ khai Tân Long gửi/ form of documents guiding by Tan Long

Give us some informations: arrive date, get visa of place, type of visa, address in Vietnam
01
Cần thông tin: ngày dự kiến nhập cảnh, xin visa tại đâu, loại visa, địa chỉ tạm trú dự kiến tại Việt Nam
Chuyên gia cần tự chuẩn bị khi xin visa ViệtNam/ Expats prepare when get visa at Embassy or Inter Airport
1
In bản kết quả Công văn được duyệt/ Print this approval of dispatch letter
01
We will send this result
2
Hình 4x6cm, nền trắng/ Photo 4x6cm with white backdrop
02
Not over 3 months
(bareheaded, front side, clear face and ears, without eye – glasses and taken)
3
Đóng phí trực tiếp tại Đại sứ quán/ Hải quan sân bay/ Directly give fee for Embassy/ Custorms (issue receipt)
25 usd
50 usd
1-3 months Single entry
3 months Multiple entry

B.     Thời gian thực hiện  - Task schedule
Tổng thời gian thực hiện: khoảng 3-4 ngày làm việc
Time required for temporary residence card: approximately 3-4 days

C.    Phí dịch vụ - Service charge
Phí dịch vụ xin Công văn để xin visa doanh nghiệp:
- Nếu xin 3 tháng 1 lần: lệ phí : xin liên hệ trực tiếp
- Nếu xin 3 tháng nhiều lần: lệ phí xin liên hệ trực tiếp
Phí dịch vụ đề nghị trên chưa bao gồm 10% VAT.

The service charge for apply business visa,
-          If get 3 month single entry: fee : call
-          If get 3 month multiple entry: fee : call
The service fee above this Proposal shall not include 10% Value Added Tax

Báo phí làm khẩn xin cấp CVNC visa Doanh nghiệp 3 tháng: /Urgent service:   xin liên hệ trực tiếp/ call


Quý khách liên hệ phòng tư vấn và thực hiện dịch vụ công văn nhập cảnh tại Hải Phòng


VP Hải Phòng: 
2B/193 Văn Cao- Ngô Quyền- Hải Phòng
 Tel: 02253.852.698 -  Mr.Cao: 0936.398.836 
www.tanlongtravel.com

Vietnam Dispatch of entry is a text provided by Immigration Administration to foreigners entering Vietnam. By using the dispatch of entry, foreigners can apply for Vietnam visa at Vietnam Embassy in overseas or at the airport, such as Noi Bai, Tan Son Nhat, Da Nang international airports, and at border gates in Vietnam.

To get the dispatch of entry, the agencies inviting and answering for foreigners entering Vietnam have ​​to submit to the Immigration Agency application for approval. If foreigners are allowed entering Vietnam, the immigration agency will issue a dispatch called a dispatch entry.

Vietnam visa and dispatch of entry in Hai Phong city

 Hai Phong Office: 
2B/193 Van Cao- Ngo Quyen- Hai Phong
 Tel: 02253.852.698 - Mr.Cao: 0936.398.836 
www.tanlongtravel.com 

CTY TNHH Tân Long Hải Phòng

VPGD: 2B/193 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

GPĐKKD số 0201305530 do Sở KHĐT Hải Phòng cấp ngày 23/07/2013

MST: 0201305530

Top